Capel Bethlehem yn derbyn buddsoddiad o £300,000

Bethlehem Chapel

Bydd capel rhestredig Gradd II ym Mlaenafon yn cael ei drawsnewid yn ganolfan gymunedol, diolch i fuddsoddiad o £303k. 

Mae Grŵp Cymunedol Capel Bethlehem wedi sicrhau cyllid gan ystod o fuddsoddwyr gan gynnwys Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDF), Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, Cyngor Tref Blaenafon, a'r Gymdeithas Gydweithredol, i wneud gwaith adnewyddu i brif adeilad y capel. 

Ar hyn o bryd, mae'r grŵp yn cynnig gwasanaethau cymunedol fel banc bwyd, clwb cinio, crochenwaith, a dosbarthiadau celf a chrefft o adeilad ysgol fechan sydd ynghlwm wrth y capel, a bydd y cyllid yn caniatáu iddynt drawsnewid y prif adeilad i le y gellir ei ddefnyddio a chynyddu'r gwasanaethau maen nhw'n eu cynnig.

Adeiladwyd Capel Bethlehem ym 1840 ac mae'n un o'r adeiladau hynaf ym Mlaenafon. Cafodd ei statws Gradd II gan Cadw ym 1995 am ei ddiddordeb arbennig fel Capel anghydffurfiol yng nghanol y 19eg ganrif. 

Bydd yr arian yn caniatáu i'r grŵp adnewyddu to'r capel, gosod toiled i'r anabl, a chwblhau uwchraddiad mecanyddol a thrydanol i'r adeilad er mwyn sicrhau ei fod yn cyrraedd y safon. 

Dywedodd y Parch Jill Stephens: "Mae hwn yn newyddion gwych ac mae'n golygu y gallwn ni wneud adnewyddiadau hanfodol i'r capel, fydd yn caniatáu i ni ddefnyddio prif adeilad y capel i gynnig gwasanaethau i'r gymuned.

"Hoffwn ddiolch i'r holl sefydliadau sydd wedi cyfrannu at y cyllid hwn a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn i'r gymuned leol yma ym Mlaenafon."

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, aelod gweithredol dros fusnes, twristiaeth, hamdden a diwylliant gyda chyfrifoldeb dros adfywio: "Mae hyn yn newyddion gwych. Mae Grŵp Cymunedol Capel Bethlehem yn gwneud cymaint i'r gymuned a bydd y cyllid hwn yn caniatáu iddynt wneud hyd yn oed mwy, tra hefyd yn helpu i ddiogelu un o adeiladau hynaf a mwyaf eiconig y dref."

Dywedodd Richard Bellamy, Pennaeth CDL yng Nghymru: "Mae Capel Bethlehem wrth wraidd cymuned Blaenafon ac mae'r gwaith hwn yn rhan hanfodol o gynllun Treftadaeth Treflun ehangach. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, gall CDL helpu i adnewyddu adeilad y mae cymaint yn hoff ohono, a darparu cyswllt pwysig i wreiddiau cymuned, tra hefyd yn cael ei addasu i ddiwallu anghenion heddiw."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Chwefror 2019