Mae ein Gwasanaeth Cwsmeriaid yn adleoli

Mae ein Gwasanaeth Cwsmeriaid ym Mlaenafon yn adleoli ddydd Mawrth 7 Mai o'r Ganolfan Treftadaeth y Byd i'r Ganolfan Addnoddau ar Middle Coed Cae Road.

Byddan yn gweithio'n agos gyda sefydliadau eraill sydd wedi'u lleoli yn yr adeilad (gan gynnwys y GIG, CAB a Gwasanaethau Cymdeithasol) i ddarparu gwasanaeth gwell i driglolion Blaenafon.

Mae nhw'n gallu helpu gyda amrywiaeth o ymholiadau gan gynnwys taliadau, treth y cyngor, budd-daliadau, ailgylchu a gwastraff, a help gyda hawlio'ch Credyd Cynhwysol.

Mae Canolfan Treftadaeth y Byd, Llyfrgell a caffi ar agor fel arfer.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1st Mai 2019