Grwp Hanes Treftadaeth Blaenafon Newyddion Diweddaraf

Eln Ilyfr am slopao a busnesau lleol wedi bod yn llwddiant mawr.  Diolch I chi am elch cefnogaeth.  Rydm wrthl'n llunio llyfr newydd ar y thema "Dathlu Blaenafon".  Byddem yn croesawu unrhyw wybodaeth lluniau, toriadau papur newydd, rhagienne acati sy'n ymwneud a:

Dathliadau personol ee. Priodasau, cartref fynd, ymdrech personol ac ato; Dathliadau Lleol ee pen-blwyddi, carnifalau, agoriadau eglwysi ac ati; Dathliadau cenedlaethol ee achlysuron Brenhinol, diwedd yrhyfel ac ati; Digwyddiadau chwaraeon ac ati;

Bydd pob cyffwynlad yn cael ei ofalu, el sganio, ei gyd nabod a'l dychwelyd i'r perchennog.  Os hoffech gyfrannau:  Gailwch gwrdd ag aelodau'r grwp yn y Ganolfan Dreftadaeth rhwung 10 a 12 foreau Mercher neu yn Neuadd y Gweithie ddydd lau.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Ionawr 2019