Gwybodaeth am wastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Bydd rhai mân newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn digwydd yn Nhorfaen yn ystod cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.
Mae'r dyddiadau casglu newydd fel a ganlyn:

Casgliad arferol                                 Yn cael ei gasglu ar
Dydd Llun 23 Rhagfyr 2019                 Dydd Llun 23 Rhagfyr 2019
Dydd Mawrth 24 Rhagfyr 2019            Dydd Mawrth 24 Rhagfyr 2019
Dydd Mercher 25 Rhagfyr 2019           Dydd Gwener 27 Rhagfyr 2019 
Dydd Iau 26 Rhagfyr                            Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr 2019
Dydd Gwener 27 Rhagfyr 2019            Dydd Sul 29 Rhagfyr 2019 

Dydd Llun 30 Rhagfyr 2019                 Dydd Llun 30 Rhagfyr 2019
Dydd Mawrth 31 Rhagfyr 2019            Dydd Mawrth 31 Rhagfyr 2019
Dydd Mercher 1 Ionawr 2020               Dydd Iau 2 Ionawr 2020
Dydd Iau 2 Ionawr 2020                       Dydd Gwener 3 Ionawr 2020
Dydd Gwener 3 Ionawr 2020               Dydd Sadwrn 4 Ionawr 2020

Amserau agor Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC)
Bydd CAGC ar gau ddydd Nadolig 25 Rhagfyr, Dydd San Steffan 26 Rhagfyr a Dydd Calan 1 Ionawr. 

Ailgylchu Coed Nadolig
Os oes gennych chi goeden Nadolig go iawn, unwaith y bydd wedi dod i ddiwedd ei hoes gallwch fynd â hi i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, lle y bydd yn cael ei rhwygo a'i defnyddio fel compost. 

Papur lapio
Yn anffodus ni allwn dderbyn papur lapio yn y blwch du i'w ailgylchu felly rhowch ef yn eich bin â chlawr porffor. 

Cardiau Nadolig
Gallwch roi cardiau Nadolig yn eich bag 'cardbord' glas i'w hailgylchu

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Rhagfyr 2019