Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant a Thwristiaeth yn ymweld ag Amgueddfa Lofaol Genedlaethol y Pwll Mawr

Mae Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru, yn safle Treftadaeth y Byd, Blaenafon, yn parhau i fod yn gyrchfan poblogaidd i ymwelwyr, ac ar ddydd Llun 13 Mai, cafodd ymweliad gan y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant a Thwristiaeth, Yr Arglwydd Elis-Thomas.

Dynodwyd tirwedd ddiwydiannol Blaenafon fel Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO yn 2000 i gydnabod y dystiolaeth hynod i’r grymoedd deinamig a yrrodd y Chwyldro Diwydiannol a adroddir drwy gyfrwng asedau treftadaeth yr ardal. 

Mae safleoedd pwysig fel gwaith haearn Blaenafon a’r Pwll Mawr, ynghyd â’r dirwedd ehangach gydag olion ecsbloetio mwynau, gweithgynhyrchu, cludiant ac aneddiadau gyda’i gilydd yn adrodd hanes y diwydiant haearn a glo a oedd mor bwysig yn ne Cymru yn y 19eg ganrif. 

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones, Aelod Gweithredol dros Fusnes, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: “Hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru a’r Dirprwy Weinidog am barhau i’n cefnogi, ac rydym yn gobeithio ei fod wedi mwynhau ei ymweliad. 

“Rydym yn ffodus bod yr Arglwydd Elis-Thomas yn gefnogwr mor frwd o Dreftadaeth Ddiwylliannol Cymru a Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, ac rydym yn gwerthfawrogi popeth y mae’n ei wneud i gyfleu pwysigrwydd ein treftadaeth. 

“Nes cewch daith dan-ddaear o’r Pwll Mawr, ni fedrwch ddychmygu sut beth fyddai gweithio danddaear yn y pyllau. 

“Mae teithiau tanddaearol ’am ddim i'r cyhoedd, ac rwy’n annog unrhyw un sy’n ystyried ymweld â Blaenafon i roddi’r Pwll Mawr ar y rhestr o bethau i ymweld â nhw.” 

Ar ôl yr ymweliad dywedodd yr Arglwydd Elis Thomas: “Yn ystod Wythnos Twristiaeth Cymru - a fu’n dathlu gwaith partneriaeth er budd y sector twristiaeth, roeddwn i’n falch o weld gymaint o unigolion a grwpiau yn cymryd rhan yn yr ardal hon ac yn cydweithio i fapio a hyrwyddo atyniadau treftadaeth ddiwydiannol.  

“Mae treftadaeth ddiwydiannol yn rhan bwysig o hanes Cymru ac mae ganddi ran flaenllaw yn fy Nogfen Blaenoriaethau ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol Cymru. Mae’r gwaith yr ydw i wedi ei weld heddiw’n cyd-fynd gyda’r syniad o wneud mwy i fapio a hybu atyniadau treftadaeth ddiwydiannol.  

“Mae adfywiad Blaenafon o ganlyniad i’w statws fel Safle Treftadaeth y Byd yn enghraifft o’r hyn sy’n gallu cael ei wneud.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 5th Mehefin 2019