Ydych chi awydd bod yn hyrwyddwr amgylcheddol?

Os ydych chi am gael profiad ymarferol o helpu'r amgylchedd gyda chyfle i gwrdd â ffrindiau newydd, yna mae gennym y grŵp i chi. Mae grŵp Torfaen: Glanach Gwyrddach yn gweithio gyda'i gilydd i gasglu sbwriel ar hyd a lled y fwrdeistref a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau fel Cadw Cymru'n Daclus.

 Mae ein hyrwyddwyr amgylcheddol yn angerddol dros gadw'r fwrdeistref yn lân, ac ar wahân i sbwriel, weithiau maent yn cymryd rhan mewn tasgau mwy anarferol, er enghraifft yn ddiweddar fe wnaethant helpu i dynnu car wedi'i losgi allan o Bwll Nofio Cwmlickey (ym mis Mehefin). Ar ôl  llosgi'r car, gwelwyd pobl ifanc yn ceisio gwthio gweddillion y car i'r dŵr. Fodd bynnag, dim ond hyd at ymyl y dŵr y llwyddon nhw i wthio'r car.

 Symudwyd y car gan Ron Ford, un o hyrwyddwyr sbwriel hirsefydlog Torfaen, gyda chymorth Gareth Herbert, gwirfoddolwr gyda Chyfeillion Parc y Pwll Pysgod, ac Adrian Waters sy’n rhedeg AP Waters Builders busnes lleol.

 Dywedodd Fiona Cross, aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i'n gwirfoddolwyr amgylcheddol am eu gwaith caled a'u hymroddiad. Trwy weithio gyda'n gilydd gallwn gael mwy o effaith, a chyrraedd mwy o'r fwrdeistref.

 “Rydyn ni bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr amgylcheddol, felly os hoffech chi gymryd rhan a helpu i wneud gwahaniaeth i'r amgylchedd, beth am ymweld â'n grŵp Facebook. Neu, fel arall, ffoniwch 01633 647625 a gofynnwch am Rosie Seabourne, Cydlynydd ein Gwirfoddolwyr Amgylcheddol”.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 7th Awst 2019