Taith Dywys Pyllau Milfraen

Gyda Grŵp Amgylcheddol Treftadaeth y Byd Blaenafon

Dydd Sadwrn, 27 Ebrill 2019 rhwng 10:00-14:00

 

 

 

Taith o ryw 10 km (6 milltir) ar lwybrau a all fod yn fwdlyd. Addas i blant hŷn, ond ddim i’w argymell i bobl gyda symudedd cyfyngedig.
Rydym yn gadael y Ganolfan Dreftadaeth i ymuno gyda, a dilyn llwybr beicio SUSTRANS trwy Lynnoedd Garn ac yna i gyfeiriad y Racehorse Inn. Yn agos at y pwynt hwn, rydym yn troi’n ôl, gan fynd heibio safleoedd cyn-lofeydd Milfraen a Red Ash ac yna’n dilyn y llwybr heibio Tomenni Coety i ddychwelyd i’r man cychwyn.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 11th Ebrill 2019