Arddangosfa newydd gan artist o Japan yn agor yn Big Pit

Ddyddiau’n unig cyn gêm agoriadol Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd Japan 2019, nôl adref ym Mlaenafon bydd arddangosfa newydd o weithiau’r artist o Japan, Sakubei Yamamoto yn agor yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ar 14 Medi 2019. 

Bu’r artist Sakubei Yamamoto (1892–1984) yn byw ac yn gweithio fel glöwr am tua 50 mlynedd yn ardal Chikuho, Japan. Pan oedd yn ei chwedegau, dechreuodd gofnodi ei atgofion o’r pwll glo, trwy gyfrwng darluniau inc ac yna paentiadau dyfrlliw. 

Mae’r arddangosfa newydd hon yn canolbwyntio ar ei atgofion, gydag atgynhyrchiadau safonol o’i weithiau. Caiff y delweddau eu harddangos o gwmpas safle Big Pit, gan greu llwybr sy’n arwain at arddangosfa dan do fydd yn rhoi mwy o wybodaeth am waith Sakubei. 

Bydd delweddau o gasgliad Amgueddfa Cymru hefyd i’w gweld, gan greu cymhariaeth rhwng natur mwyngloddio yng Nghymru a Japan, gyda phwyslais penodol ar ei effaith ar bobl a’u cymunedau. 

Caiff paentiadau a gwaith ysgrifenedig Sakubei eu cydnabod fel cofnod prin ac arwyddocaol o brofiad personol glöwr a chymdeithas lofaol yn Japan. Yn 2011, ei gasgliad oedd y gwaith Japaneaidd cyntaf i gael statws Cof y Byd; un o’r tair prif raglen dreftadaeth gaiff eu noddi gan UNESCO (Sefydliad Addysg, Gwyddoniaeth a Diwylliant y Cenhedloedd Unedig). 

Dywedodd Dai Price, Pennaeth Big Pit: “Mae’r arddangosfa hon yn gyfle i ni ddathlu’r bartneriaeth gref rhwng Cymru a Japan, a ddatblygodd yn ystod arddangosfa Kizuna yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. 

“Mae’r gweithiau yn Japaneaidd iawn o ran arddull, ond byddai unrhyw löwr o Gymru’n adnabod y math o waith a’r cymeriadau sydd i’w gweld.  

“Mae’r arddangosfa’n gyfle i arddangos rhai o drysorau diwylliannol Japan mewn safle sy’n creu cysylltiad uniongyrchol â bywydau’r glowyr ym maes glo de Cymru.” 

Bydd yr arddangosfa i’w gweld tan ddiwedd Medi 2020. 

Mae’r arddangosfa’n bartneriaeth gyda Chymdeithas Japan, Sefydliad Japan, Llysgenhadaeth Japan, Project Bridge Together, Beyond 2020, Tagawa City Coal Mining Historical Museum, Dinas Tagawa a Thymor Diwylliant Japan–DU 2019–20. 

Mae Amgueddfa Cymru yn deulu o saith amgueddfa a chanolfan gasgliadau, gyda mynediad am ddim i'r cyhoedd diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru. Mae Amgueddfa Cymru yn gartref i gasgliadau celf, hanes, treftadaeth a gwyddoniaeth y genedl, fydd yn parhau i dyfu er mwyn i genedlaethau heddiw ac yfory eu mwynhau. 

Mae un o’r amgueddfeydd, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, sy’n archwilio hanes a diwylliant Cymru, wedi ennill Amgueddfa'r Flwyddyn y Gronfa Gelf 2019.

Fel elusen gofrestredig, mae Amgueddfa Cymru yn gwerthfawrogi pob cefnogaeth. Cefnogir y rhaglen ddigwyddiadau a gweithgareddau gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 17th Medi 2019