Roger Lewis, Llywydd newydd Amgueddfa Cymru yn ymweld â Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Daw y penodiad diweddaraf Roger Lewis fel Llywydd Amgueddfa Cymru yn dilyn gyrfa yn y maes cerddoriaeth, y cyfryngau, chwaraeon, y celfyddydau a busnes. Dros y 40 mlynedd diwethaf, roedd gan Mr Lewis swyddi gweithredol uwch yn y BBC, ITV, Classic FM, EMI, Decca a'r WRU.

Wrth drafod ei benodiad, dywedodd Mr Lewis: "Mae hyn yn anrhydedd fawr ac rwy'n ymwybodol iawn o gyfrifoldeb mawr y swydd hon.

"Rwy'n teimlo'n gryf iawn am y lle arbennig sydd gan ein sefydliadau diwylliannol mawr ym mywydau pobl Cymru. Mae ganddynt swyddogaeth unigryw i'n hysbrydoli a'n hannog i herio ein canfyddiadau o'r byd o'n hamgylch er lles pawb. Gallant fod yn ddull o ddod â'n cymunedau at ei gilydd.

"Mae safleoedd Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn leoedd hudol sy'n cynnwys pob un o'r gwerthoedd hyn. Gyda'i gilydd gallant helpu i annog pawb i greu Cymru well, gan ddathlu ein gorffennol ac yn bwysicaf oll helpu i lunio ein dyfodol.

"Byddaf yn gwneud popeth y gallaf i sicrhau bod y sefydliad hynod bwysig hwn yn ffynnu i bawb yng Nghymru. Mae gennym gynulleidfa eang iawn - ond mae sicrhau rhagoriaeth yn rhywbeth y gall Amgueddfa Cymru ei sicrhau i bob cynulleidfa ar raddfa fawr."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 5th Gorffennaf 2019