Darn o reilffordd o'r Blaenavon Iron & Steel Co.

Anfonwyd yr ebost a’r ffotograff canlynol atom o Columbia Brydeinig, Canada

“Roeddwn yn meddwl y buaswn yn gadael i chi wybod ein bod yn dal i ddefnyddio darn o reilffordd o’r Blaenavon Iron & Steel Co. a gynhyrchwyd ym 1884.  Mae Canolfan Darganfod y Goedwig BC (Duncan, BC) yn amgueddfa ddi-elw gyda mandad i gasglu arteffactau coedwigaeth o BC Arfordirol. Nid oes gennym unrhyw gofnodion sy’n dangos o ble y daeth – ond o bosib yn ystod gwaith adeiladu Rheilffordd Esquimalt a Nanaimo (E&N) a gwblhawyd ym 1886. “

Section of rail from Blaenavon Iron & Steel Co

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 4th Rhagfyr 2019