CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol

Mae Cadw Cymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – nod rhyngwladol i barc neu fan gwyrdd o ansawdd.  

Mae 221 o barciau a mannau gwyrdd wedi bodloni’r safonau uchel sydd eu hangen i dderbyn Gwobr y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd. Maent yn cynnwys amrywiaeth o safleoedd, o barciau trefol a stadau tai, i gampws prifysgolion a ffermydd. 

Bydd baneri’n hedfan yn Llynnoedd Cychod Cwmbrân, Llynnoedd Garn, Parc Panteg a Pharc Pont-y-pŵl i gydnabod eu cyfleusterau rhagorol ac ymrwymiad i ddarparu man gwyrdd o safon uchel. 

Meddai’r Cynghorydd Fiona Cross, aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Rydym yn falch iawn o’n parciau a’n mannau gwyrdd yn Nhorfaen, ac rydym wrth ein boddau bod pedwar o’n mannau wedi ennill statws y Faner Werdd. 

"Ble bynnag y byddwch yn gweld Baner Werdd rydych yn gwybod eich bod yn ymweld â lle eithriadol gyda safonau uchel. Mae’n cymryd balchder ac ymroddiad i gyflawni’r statws hwn felly da iawn i bawb a’i gwnaeth yn bosibl.

 “Hoffem hefyd longyfarch a diolch i’r holl wirfoddolwyr sy’n rheoli gardd â mur o’i chwmpas Maenor Llanfrechfa, Coedlan Gymunedol Blaen Bran a Gwarchodfa Natur Leol Henllys, oherwydd mae’r ardaloedd hyn heddiw oll wedi cael Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.” 

Meddai Lucy Prisk, Cydgysylltydd y Faner Werdd gyda Cadw Cymru’n Daclus: “Mae rhaglen Gwobr y Faner Werdd yn parhau i fynd o nerth i nerth yng Nghymru, diolch i ymroddiad a brwdfrydedd staff a gwirfoddolwyr ledled y wlad.

 “Ni fedrwn danamcangyfrif pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd o safon i’n cymunedau, i’n hiechyd a’n lles, ac i natur a’r economi. Rydym eisiau annog pawb i grwydro eu hardal leol a gwneud y mwyaf o’r safleoedd hyn sydd wedi ennill gwobrau.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 17th Gorffennaf 2019