Gwanwyn Glân Torfaen

Mae’r cyngor wedi dechrau paratoi ar gyfer ei drydydd Gwanwyn Glân sy’n dechrau ar ddydd Gwener 22 Mawrth ac sy’n mynd ymlaen tan ddydd Mawrth 23 Ebrill.  Bydd Gwanwyn Glân Torfaen yn cyd-fynd ag ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru Cadwch Gymru’n Daclus. 

Trwy gydweithio â Chadwch Gymru’n Daclus a phartneriaid eraill fel Bron Afon, mae’r cyngor yn annog grwpiau cymunedol, clybiau chwaraeon a chymdeithasol, eglwysi, ysgolion, busnesau a thrigolion i gymryd rhan mewn casgliadau sbwriel yn eu hardaloedd. 

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Mae’r sbwriel sy’n casglu  ar hyd ymyl yr A4042 yn destun cwynion cyffredin gan drigolion, felly roedd yn synhwyrol dechrau’n paratoadau ar gyfer gwanwyn glân yn y fan hyn (er ei bod yn eiddo i Lywodraeth Cymru). 

“Mae ein timau glanhau strydoedd a staff cefn gwlad yn gweithio’n galed yn y gymuned pob dydd yn codi sbwriel ac yn ceisio gwneud y fwrdeistref yn lân ac yn wyrdd, ond mae cadw’n hamgylchedd yn lân yn gyfrifoldeb arnom ni i gyd. Trwy gydweithio gallwn gael mwy o effaith na phan ydym yn gweithio’n unigol. 

“Hoffem weld y gymuned yn ymuno â ni unwaith eto eleni, ac rwy’n annog cymaint o bobl ag sy’n bosibl i roi awr neu ddwy ar gyfer codi sbwriel yn y gymuned. 

Dywedodd Ron Ford o Dref Gruffydd, hyrwyddwr gwirfoddolwyr sbwriel Torfaen: “Mae gwirfoddoli’n rhoi boddhad mawr ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r gymuned ac rydw i’n annog pawb i gymryd rhan yng Ngwanwyn Glân Torfaen. 

“Mae angen i bobl gymryd balchder yn y lle y maen nhw’n byw ynddo. Pe bai pawb yn codi un darn o sbwriel pob dydd byddai’r broblem yma’n diflannu dros nos. 

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus: “Mae Gwanwyn Glân Torfaen yn digwydd ar yr un pryd â’n hymgyrch genedlaethol, Gwanwyn Glân Cymru, gyda’r disgwyl y bydd miloedd o wirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn digwyddiadau ar draws y wlad, sy’n beth gwych. 

“Rydym ni’n gwybod bod amgylchedd o ansawdd yn bwysig i bobl ac mae’r buddion yn gallu cael effaith fawr ar ein cymunedau, ein hiechyd a lles a’r economi. Felly rydym yn annog trigolion Torfaen i helpu’r cyngor i lanhau’r fwrdeistref trwy gymryd rhan mewn casgliad sbwriel lleol.” 

Dylai unrhyw un sydd am gymryd rhan mewn codi sbwriel yn lleol fynd i www.torfaen.gov.uk/springclean a chofrestru eu manylion.  Fel arall, ymunwch â’n tudalen Facebook Torfaen Greener Cleaner Volunteers i gymryd rhan.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5th Mawrth 2019