Penwythnos Recriwtio Gwirfoddolwyr

Mae Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon yn cynnig penwythnos i chi gael blas ar y rheilffordd, bydd cynrychiolwyr o bob adran wrth law i ateb cwestiynau a’ch dangos chi o gwmpas y safle a’r rheilffordd. Maen nhw’n bwriadu cael un trên stêm ac un trên diesel mewn defnydd gyda threnau’n rhedeg ar yr amserlen 4 trên arferol. 

Dewch i weld drosoch chi eich hun beth sy’n mynd ymlaen.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 22nd Ionawr 2019