Diwrnod Treftadaeth y Byd i fynd rhagddo gyda chefnogaeth trigolion – a'r Cyngor Tref

Am y tro cyntaf yn ei hanes o bron i 20 mlynedd, mae Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon yn cael ei drefnu yn gyfan gwbl gan drigolion lleol.

Tynnodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gymorth ariannol a gweinyddol yn ôl y llynedd, a phenderfynodd pwyllgor Treftadaeth y Byd y gallai redeg yr ŵyl o hyd cyn belled â bod cefnogaeth gan wirfoddolwyr.

Mae Cyngor Tref Blaenafon wedi ariannu peth o’r diffyg mewn cyllid trwy gytuno i roi grant o £10,000 tuag at gynnal y diwrnod, ac mae’r trefnwyr yn ffyddiog y gellir rhedeg y digwyddiad yn gyfforddus o fewn y gyllideb lai.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 21st Awst 2019