Fideo YouTube yn dangos hanes a threftadaeth Blaenafon

Mae’r cyntaf mewn cyfres o arddangosfeydd grymus wedi ei chreu gan bobl ifanc Blaenafon er mwyn dangos ei hanes a’i threftadaeth.

Mae'r bartneriaeth yn cael ei chyflenwi gan gyfraniadau ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Tref Blaenafon, Cadw ac ymgeiswyr yn y sector preifat.

Crëwyd “Mynavon”, a ariannwyd trwy Raglen Treftadaeth Treflun Blaenafon, gan Hwb Blaenafon (prosiect pobl ifanc) gyda chefnogaeth Côr Meibion Blaenafon.

Mae’r Bartneriaeth Treftadaeth Strydlun (PTS) yn cael ei chyflenwi drwy gyfraniadau ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Tref Blaenafon, Cadw ac ymgeiswyr y sector preifat.

Dywedodd Dan Oliver, Rheolwr Hwb: “Mae’r arddangosfa yma wedi rhoi llais a llwyfan i’n pobl ifanc i siarad am y pethau sy’n bwysig iddyn nhw, mae eu gwaith yn dyst i’w syniad o gymuned a balchder yn eu tref. Mae Mynavon yn ymwneud â hunaniaeth ac mae’r bobl ifanc yma wedi dangos hynny’n hyfryd.  Rwy’n diolch i’r côr am gynnig cystal cefnlen ac i staff yr Hwb am hwyluso’r darn pwysig a swynol yma o waith.”

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, Hyrwyddwr Treftadaeth y Byd, Blaenafon: “Mae’r arddangosfa ddigidol yma’n wych. Mae gweld sut mae ein pobl ifanc wedi dal hanes a threftadaeth ein tref yn gynhyrfus ac yn drawiadol iawn”.

Meddai Gareth Davies, Cadeirydd Bwrdd y PTS: “Mae’n wych gweld cymaint o gydweithio rhwng cenedlaethau a’r canlyniadau y gellir eu cael. Da iawn bawb, mae’r fideo yn angerddol, yn fywiog ac yn real.”

Dywedodd Richard Bellamy, Pennaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru: “Rydym ni’n credu bod treftadaeth yn rhywbeth byw ac felly dylai fod yn rhan o’n bywydau pob dydd.  Mae canol trefi hanesyddol yn galon cymunedau, felly mae’n hanfodol ein bod yn gofalu amdanyn nhw ac yn eu dathlu.  Mae’r fideo yma’n enghraifft berffaith o hyn”.

Darllenwch gerdd Mynavon.

Dysgwch fwy am Raglen Treftadaeth Treflun Blaenafon

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26th Gorffennaf 2019