Amgueddfa Cymru yn dathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr 26 Tachwedd

Mae oddeutu 400,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru, ac yn sgil eu rôl gofalu maen nhw’n fwy tebygol o wynebu unigrwydd a salwch eu hunain. Profwyd bod cymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol yn lleihau unigrwydd ac yn gwella lles.

Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, mae Amgueddfa Cymru yn cynnig cyfres o weithgareddau ac yn lansio arolwg i weld sut y gallan nhw wella eu cefnogaeth i ofalwyr a gofalwyr ifanc. Bydd sesiynau ‘blasu’ byr ar-lein yn cynnwys gweithgareddau a digwyddiadau i ofalwyr eu trio, a chynhelir trafodaeth fyw gyda’r cyfle i glywed yn uniongyrchol gan ofalwyr o bob oed, gyda thocynnau am ddim i ddigwyddiad yn y dyfodol i bob gofalwr sy’n cymryd rhan.

Mae Amgueddfa Cymru eisoes yn darparu cyfleoedd i bobl sydd ag anghenion gofal neu anghenion cymorth i gyfranogi. Mae gofalwr y person hefyd yn mynychu rhai o’r sesiynau hyn, ond mae Amgueddfa Cymru yn gobeithio creu cyfleoedd sydd wedi’u cynllunio o amgylch anghenion y gofalwr, ond caiff rhai sesiynau eu trefnu fel y gall gofalwyr eu mynychu gyda’r person y maen nhw’n gofalu amdanynt.

Dywed David Zilkha, y Cydlynydd Gwirfoddoli, “Rydym yn gwybod bod ymgysylltu gyda gweithgareddau diwylliannol a threftadaeth yn gallu bod o fudd i bawb. Gwyddwn hefyd fod hyn yn gallu bod yn fwy anodd i ofalwyr sy’n wynebu ynysu, caledi ariannol neu iechyd gwael o ganlyniad i’w rôl gofalu. Hoffem pe bai gofalwyr o bob oed yn cymryd rhan ac yn sôn wrthym drwy gyfrwng yr arolwg hwn a’r drafodaeth ar-lein yr hyn y bydden nhw’n hoffi i Amgueddfa Cymru ei ddarparu.”

Mae’r arolwg yn lansio ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr ar 26 Tachwedd, ac ar yr un diwrnod rydym yn trefnu trafodaeth fyw ar-lein (gyda thocyn digwyddiad am ddim i bob gofalwr sy’n ymuno â ni). Gallwch ddod o hyd i fanylion ynglŷn â sut i gymryd rhan, a hefyd gweld y sesiynau ‘blasu’ ar yr un diwrnod, drwy gyfrwng tudalen Gwirfoddoli ar ein gwefan: https://amgueddfa.cymru/cymrydrhan/gofalwyr

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25th Tachwedd 2020