Datganaid Pwll Mawr – Ymweld

"Am y tro, bydd Pwll Mawr yn agor bedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Mawrth, Mercher, Gwener a Sadwrn. O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19 NI FYDD Y DAITH TANDDAEROL na BRENIN GLO: Y PROFIAD CLODDIO AR AGOR.

 Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad. Gellir archebu tocynnau drwy Eventbrite o ddiwedd mis Awst ymlaen. Er bod yn rhaid cadw at yr amser cyrraedd ar y tocyn, gallwch aros tan ddiwedd y dydd!

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau pob dydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mawrth, Mercher, Gwener a Sadwrn am y bythefnos canlynol.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel, felly byddwch yn ystyriol o bobl eraill a pheidiwch ag ymweld os ydych chi’n byw mewn ardal dan gyfyngiadau symud, neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 22nd Medi 2020