Rheilffordd Treftadaeth yn ail-agor dydd Sadwrn 29 Awst

Mae Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon yn gyffrous i gyhoeddi bod tocynnau ar werth nawr!

Ymunwch â nhw i groesawu stêm yn ei ôl i Flaenafon wedi wyth mis hir!

 Oherwydd rheoliadau COVID-19 bydd mesurau newydd yn y Rheilffordd. 

Fel:

  • Gwerthu tocynnau ar sail fesul adran/gofod hygyrch (mae lle ar bob trên i 13 o deuluoedd ar wahân/aelwydydd estynedig o hyd at 6 – 8 o bobl).
  • Gorsafoedd di-heintio dwylo o amgylch y rheilffordd.
  • System mynediad a gadael un ffordd yn Seidins Ffwrnais.
  • Gwirfoddolwyr i gadw pellter cymdeithasol, gan wisgo dilladd amddiffyn personol lle bo’n briodol
  • Di-heintio yr holl ddolenni a’r adrannau rhwng gwasanaethau.

Gallwch ddysgu mwy yn https://www.bhrailway.co.uk/booktickets

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 13th Awst 2020