Cyhoeddiad gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae’n bleser gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon gyhoeddi y bydd y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn parhau ar agor dros y pythefnos nesaf.  Er ein bod wedi gorfod cau'r Arddangosfa i Ymwelwyr a chanslo Llwybr y Ceirw, bydd y siop anrhegion ar agor i chi wneud rhywfaint o siopa Nadolig yn lleol.

 Bydd y Llyfrgell ar agor bob dydd Mawrth a dydd Iau rhwng 10am a 3pm a rhwng 10am ac 1pm ar ddydd Sadwrn, i gwsmeriaid bori drwy llyfrau a dewis eu llyfrau eu hunain neu i gasglu eu heitemau ‘Ceisio a Chasglu’. Bydd y siop anrhegion ar agor tra bydd y Llyfrgell ar agor, yn ogystal â phob dydd Mercher, rhwng 10am a 5pm.

 Bydd y Caffi Treftadaeth ar agor chwe diwrnod yr wythnos, o ddydd Mawrth i ddydd Sul rhwng 9:15am a 4pm a byddant yn gweini ffefrynnau’r Nadolig yn cynnwys rholiau twrci a stwffin poeth ochr yn ochr â’r fwydlen arferol.

 Beth am fwrw golwg ar dudalen Facebook Ymweld â Blaenafon i weld peth o’r stoc newydd sydd wedi cyrraedd y siop anrhegion. Byddant yn ddelfrydol fel anrhegion Nadolig. 

 Bydd yr oriau agor yn cael eu hadolygu’n unol â chanllawiau'r  Llywodraeth

Wedi ei bostio ar Dydd Sadwrn 5th Rhagfyr 2020