Siôn Corn a'i Ffrindiau: GARTREF gydag Amgueddfa Cymru

Siôn Corn a’i Ffrindiau: GARTREF gydag Amgueddfa Cymru

Eleni mae Amgueddfa Cymru yn cynnal digwyddiad Nadolig digidol lle gall teuluoedd fwynhau profiad Nadolig llawn hwyl o gysur eu cartref eu hunain!

Fel arfer adeg yma’r flwyddyn, byddai Amgueddfa Cymru yn paratoi i groesawu ymwelwyr ifanc a hen i gwrdd â gwesteion arbennig yn ei hamgueddfeydd.

Eleni, mae pethau fymryn yn wahanol, a mae hwyl yr Ŵyl  yn fwy bwysig nag erioed, gall teuluoedd ymuno  â Siôn Corn, Siân Corn a’r corachod direidus am wledd o hwyl yr ŵyl o gynhesrwydd eu cartref!

Mae prynhawn llawn dop o hud a lledrith y Nadolig yn eich aros! Dyma sydd ar restr Siôn Corn eleni:

- Coginio danteithion gyda’r corachod

- Creu addurniadau arbennig gyda Siân Corn

- Dysgu am draddodiadau Nadoligaidd Cymru

- Profi eich gwybodaeth gyda Cwis Mawr y Nadolig

- Canu caneuon gyda’r corachod

- Stori o flaen y tân gan Siôn Corn

Mae tocynnau ar werth nawr am £5 (a ffioedd) y teulu. Mae tocynnau, dyddiadau, a manylion bellach ar gael o:

www.amgueddfa.cymru/digwyddiadau/digidol/

Cefnogir y digwyddiad gan chawaraewyr Peoples Postcode Lottery

Mae’r digwyddiad yn addas addas i blant 3-8 oed. - Bydd yr holl ddeunyddiau a gweithgareddau ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae cyfieithiad Iaith Arwyddo Prydain ac isdeitlau hefyd ar gael ar gyfer pob un o'r fideos. Sicrhewch eich bod yn dewis y tocyn cywir pan yn archebu.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Tachwedd 2020