Dyddiadau ailagor arfaethedig ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff

Datganiad gan CADW

“Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydym yn falch o gyhoeddi y bydd rhai o gestyll, abatai a gweithfeydd haearn mwyaf eiconig Cymru yn ailagor yn raddol.

Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith a chyflwyno mesurau ymbellhau cymdeithasol a hylendid hanfodol, bydd 18 o’n 25 safle hanesyddol sydd â staff yn ailagor yr haf hwn, gyda nifer o’n henebion trawiadol yn paratoi i groesawu ymwelwyr ddechrau mis Awst.

Bydd ein safle archebu ar-lein newydd yn mynd yn fyw pan fydd ein safleoedd yn dechrau ailagor, gan alluogi i aelodau Cadw ac ymwelwyr cyffredinol brynu neu gadw tocynnau mynediad i safle.

Ar ran pawb yn Cadw, hoffem ddiolch i’n holl aelodau a’n hymwelwyr am eu cefnogaeth barhaus a’u hamynedd yn ystod y cyfnod hwn. Mae wedi ein galluogi ni i gynllunio ymlaen llaw yn effeithiol ar gyfer ailagor ein prif safleoedd treftadaeth.

Noder yn garedig: mae’n annhebygol y bydd safleoedd Cadw sydd wedi’u staffio yn ail-agor saith diwrnod yr wythnos i ymwelwyr, gyda rhai safleoedd yn gweithredu dydd Llun – dydd Mercher ac eraill dydd Iau – dydd Sul. Cyhoeddir gwybodaeth penodol ar gyfer pob safle yn hwyrach y mis hwn.

Nodwch, os gwelwch yn dda, na fydd y system archebu ar gael ar ein fwefan nes bydd y safleoedd cyntaf yn ailagor ym mis Awst.

Allwn ni ddim aros i'ch croesawu yn ôl ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan.

Dyddiadau ailagor arfaethedig ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff:

Mae ein hamserlen ailagor arfaethedig fel a ganlyn, gyda dyddiadau ac amseroedd ailagor penodol ar gyfer pob safle unigol i’w cadarnhau yn ddiweddarach yn y mis.

 Safleoedd a fydd yn ailagor o ddydd Mawrth y 4 – dydd Sadwrn yr 8 Awst:

Castell Talacharn (ailagor dydd Mawrth 4 Awst)

Plas Mawr (ailagor dydd Mawrth 4 Awst)

Gwaith Haearn Blaenafon (ailagor dydd Mercher 5 Awst)

Castell Caerffili (ailagor dydd Iau 6 Awst)

Castell Dinbych (ailagor dydd Iau 6 Awst)

Castell Rhaglan (ailagor dydd Iau 6 Awst)

Castell Harlech (ailagor dydd Iau 6 Awst)

Castell Cas-gwent (ailagor dydd Gwener 7 Awst)

Castell Biwmares (ailagor dydd Sadwrn 8 Awst)

Castell Conwy (ailagor dydd Sadwrn 8 Awst)

 Safleoedd a fydd yn ailagor ddiwedd mis Awst (cyhoeddir y dyddiadau yn ddiweddarach yn yr haf)

Abaty Tyndyrn

Castell Caernarfon

 Safleoedd a fydd yn ailagor o ddydd Sadwrn y 5 – dydd Gwener y 18 Medi (cyhoeddir y dyddiadau fesul safle yn ddiweddarach yn yr haf)

Castell Coch

Castell Cricieth

Castell Cydweli

Llys yr Esgob Tyddewi

Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Llys a Chastell Tretŵr

 Safleoedd a fydd yn ailagor yng Ngwanwyn 2021:

Capel y Rug

Eglwys Llangar

Castell Oxwich

Castell Rhuddlan

Abaty Glyn y Groes”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Gorffennaf 2020