Blaenafon Nadolig Farchnad

Mae Cyngor Tref Blaenafon yn falch o fedru cyhoeddi bod y Farchnad Nadolig yn dychwelyd ar gyfer 2021! Penwythnos yn cynnwys dau ddigwyddiad Nadoligaidd blynyddol trwy gyfuno cynnau’r goleuadau Nadolig ar ddydd Gwener, Tachwedd 26 a’r farchnad ar ddydd Sadwrn 27.

Maen nhw’n gobeithio gwneud rhywbeth gwahanol trwy ddod i mewn o’r oerni a chynnal y farchnad yn awyrgylch mwy cysurus Neuadd y Gweithwyr, gyda chrefftau a stondinau anrhegion eraill, bwyd a diod, adloniant a gweithgareddau i blant.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Medi 2021