Diogelu Torfaen

Diolch i’ch ymdrechion i aros gartref, mae achosion coronafeirws yn syrthio’n raddol.

Er bod hyn yn newyddion da, mae angen i’r cyfraddau ostwng hyd yn oed mwy. Bydd cyfyngiadau lefel 4 cyfnod clo yn parhau am y tair wythnos nesaf.

Am nawr, arhoswch gartref os gwelwch yn dda, gan fynd allan dim ond i:

  • Siopa am nwyddau hanfodol
  • Gweithio, os na fedrwch chi weithio o gartref
  • Gwneud ymarfer corff yn lleol

OND cofiwch:

  • Gadw pellter o 2 fetr
  • Golchi dwylo
  • Gwisgo masg, lle bo angen
Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 2nd Chwefror 2021