Mannau gwefru cerbydau trydan newydd wedi'u gosod ar draws Gwent.

Mannau gwefru cerbydau trydan newydd wedi'u gosod ar draws Gwent.

Mae 62 uned gwefru cerbydau trydan cyflym deuol 22kW wedi'u gosod mewn 34 safle ar draws Gwent.

Mae mannau gwefru wedi cael eu gosod yn y meysydd parcio canlynol yn Nhorfaen:

• Maes Parcio Isaf Trosnant Street, Pont-y-pŵl, NP4 8AT

• Maes Parcio Clarence Place, Pont-y-pŵl, NP4 8AU

• Station Road, Tref Gruffydd, NP4 5JL

• Maes Parcio Llanyrafon, Cwmbrân, NP44 8HR

• Canolfan Gymdogaeth Sgwâr Fairwater, Cwmbrân NP44 4TA

• Canolfan Gymdogaeth Abersychan, NP4 7AG

• James Street, Blaenafon, NP4 9EJ

(I chwilio am fannau gwefru, defnyddiwch Zap Map https://www.zap-map.com/live/ a chwyddo i ardal yr awdurdod lleol perthnasol)

Rhoddwyd grant gwerth £465,000 ar gyfer y prosiect gan Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel Llywodraeth y Deyrnas Unedig, gyda chyllid cyfatebol gan bob awdurdod lleol. Ymgymerodd cwmni Cymreig, Silverstone Green Energy, â'r gwaith gosod, a fydd hefyd yn rheoli a chynnal a chadw'r mannau gwefru hyd at 2025. Cyfrannodd Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru arian tuag at astudiaeth ddichonoldeb i gefnogi datblygiad y prosiect. .

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 9th Mawrth 2021