Cynlluniwch eich ymweliad ymlaen llaw

Rydym ni yn ôl ac yn edrych ymlaen at eich croesawu (gan gadw pellter cymdeithasol, wrth gwrs), a dyna pam ein bod wedi creu ein canllaw ein hunain ar gadw'n ddiogel! 

Ar ôl cymaint o amser y tu fewn, does dim byd gwell nag archwilio Tirwedd Blaenafon. Cofiwch barchu pellter cymdeithasol, fel y gallwn gadw’n ddiogel – a chadw ein drysau ar agor.

Pan fyddwch yn ymweld â ni, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw eich hun ac eraill yn ddiogel drwy ddilyn ein canllaw o gadw 2 fetr ar wahân! 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Mai 2021