News Listing

Lansio Cyswllt Torfaen

Lansio Cyswllt Torfaen
Disgrifiad
Bydd rhwydwaith Cyswllt Torfaen yn cael ei lansio ar-lein ar 1 Gorffennaf 2021 ond mae'r sïon ar led ac mae dros 80 o unigolion, grwpiau a sefydliadau wedi cofrestru eisoes ac mae dros 20 o weithgareddau wedi cael eu rhestru.Mae trigolion a grwpiau cymunedol yn cael eu hannog nawr i ymweld â'r safle ac ymuno yn y lansiad i weld beth sydd gan Gyswllt Torfaen i'w gynnig a chanfod sut mae cymunedau eraill ledled Nghymru yn gwneud i hyn weithio iddyn nhw.
Dyddiad:
30/06/2021

Wythnos Natur Cymru

Wythnos Natur Cymru
Disgrifiad
Eleni mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru'n gofyn i'r cyhoedd chwilio, canfod a rhannu eu storïau natur a'u profiadau yn ystod Wythnos Natur Cymru (29 Mai – 6 Mehefin).
Dyddiad:
29/05/2021

Cynlluniwch eich ymweliad ymlaen llaw

Cynlluniwch eich ymweliad ymlaen llaw
Disgrifiad
Rydym ni yn ôl ac yn edrych ymlaen at eich croesawu (gan gadw pellter cymdeithasol, wrth gwrs), a dyna pam ein bod wedi creu ein canllaw ein hunain ar gadw'n ddiogel!
Dyddiad:
26/05/2021

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon
Disgrifiad
O ddydd Mawrth 18 Mai, bydd y Caffi Treftadaeth yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon yn dechrau croesawu cwsmeriaid i mewn i'r adeilad, gydag arddangosfa'r Ganolfan Treftadaeth y Byd, y siop a'r Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid yn ailagor hefyd.
Dyddiad:
18/05/2021

Mae Cyngor Torfaen yn dathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Mae Cyngor Torfaen yn dathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
Disgrifiad
Dydd Llun 10 Mai 2021, yn nodi lansio Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, wythnos genedlaethol y DU i gynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl. I gael rhagor o wybodaeth ewch i mentalhealth.org.uk/mhaw neu ymunwch â'r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #CysylltuGydaNatur a #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl
Dyddiad:
11/05/2021

Dyn ni'n agored ac edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl!

Dyn ni'n agored ac edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl!
Disgrifiad
Mae'r Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn agor. Croeso yn ol!
Dyddiad:
04/05/2021

Bydd Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn ailagor 4 Mai

Bydd Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn ailagor 4 Mai
Disgrifiad
Bydd Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn ailagor ar ddydd Mawrth 4ydd Mai. Bydd mannau'r arddangosfa ar gau tan yr hysbysir yn wahanol
Dyddiad:
20/04/2021

Amgueddfa Dros Nos - Amgueddfa Cymru

Amgueddfa Dros Nos - Amgueddfa Cymru
Disgrifiad
Amgueddfa Cymru Amgueddfa Dros Nos – Byd Natur Gartref 22 – 23 Mai 2021. TOCYNNAU CYNNIG CYNNAR:Ar werth: 11yb, Dydd Mawrth 13 Ebrill
Dyddiad:
13/04/2021

Ail-agor Llyfrgelloedd Torfaen yn raddol o ddydd Mawrth 6 Ebrill

Ail-agor Llyfrgelloedd Torfaen yn raddol o ddydd Mawrth 6 Ebrill
Disgrifiad
O ddydd Mawrth 6ed Ebrill, bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth Cais a Chasglu i bob un o'r tair llyfrgell yn y fwrdeistref. Bydd aelodau'r llyfrgell hefyd yn gallu trefnu sesiynau cyfrifiadur 30 munud ym mhob llyfrgell.
Dyddiad:
30/03/2021

Mannau gwefru cerbydau trydan newydd wedi'u gosod ar draws Gwent.

Mannau gwefru cerbydau trydan newydd wedi'u gosod ar draws Gwent.
Disgrifiad
Mae 62 uned gwefru cerbydau trydan cyflym deuol 22kW wedi'u gosod mewn 34 safle ar draws Gwent. I chwilio am fannau gwefru, defnyddiwch Zap Map.
Dyddiad:
09/03/2021
Arddangos 1 i 10 o 168
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf