News Listing

Mae Cyngor Torfaen yn dathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Mae Cyngor Torfaen yn dathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
Disgrifiad
Dydd Llun 10 Mai 2021, yn nodi lansio Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, wythnos genedlaethol y DU i gynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl. I gael rhagor o wybodaeth ewch i mentalhealth.org.uk/mhaw neu ymunwch â'r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #CysylltuGydaNatur a #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl
Dyddiad:
11/05/2021

Dyn ni'n agored ac edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl!

Dyn ni'n agored ac edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl!
Disgrifiad
Mae'r Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn agor. Croeso yn ol!
Dyddiad:
04/05/2021

Bydd Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn ailagor 4 Mai

Bydd Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn ailagor 4 Mai
Disgrifiad
Bydd Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn ailagor ar ddydd Mawrth 4ydd Mai. Bydd mannau'r arddangosfa ar gau tan yr hysbysir yn wahanol
Dyddiad:
20/04/2021

Amgueddfa Dros Nos - Amgueddfa Cymru

Amgueddfa Dros Nos - Amgueddfa Cymru
Disgrifiad
Amgueddfa Cymru Amgueddfa Dros Nos – Byd Natur Gartref 22 – 23 Mai 2021. TOCYNNAU CYNNIG CYNNAR:Ar werth: 11yb, Dydd Mawrth 13 Ebrill
Dyddiad:
13/04/2021

Ail-agor Llyfrgelloedd Torfaen yn raddol o ddydd Mawrth 6 Ebrill

Ail-agor Llyfrgelloedd Torfaen yn raddol o ddydd Mawrth 6 Ebrill
Disgrifiad
O ddydd Mawrth 6ed Ebrill, bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth Cais a Chasglu i bob un o'r tair llyfrgell yn y fwrdeistref. Bydd aelodau'r llyfrgell hefyd yn gallu trefnu sesiynau cyfrifiadur 30 munud ym mhob llyfrgell.
Dyddiad:
30/03/2021

Mannau gwefru cerbydau trydan newydd wedi'u gosod ar draws Gwent.

Mannau gwefru cerbydau trydan newydd wedi'u gosod ar draws Gwent.
Disgrifiad
Mae 62 uned gwefru cerbydau trydan cyflym deuol 22kW wedi'u gosod mewn 34 safle ar draws Gwent. I chwilio am fannau gwefru, defnyddiwch Zap Map.
Dyddiad:
09/03/2021

Celf ar y Blaen yn mynd yn wyrdd ar gyfer mis Mawrth gyda chynnig pecyn crefft am ddim

Celf ar y Blaen yn mynd yn wyrdd ar gyfer mis Mawrth gyda chynnig pecyn crefft am ddim
Disgrifiad
Mae Celf ar y Blaen yn cynnig nifer gyfyngedig o 150 o becynnau crefft pypedau cysgod am ddim i'w defnyddio yn nigwyddiad rhithiol yr Awr Ddaear (Dydd Sadwrn 27 Mawrth), gan annog teuluoedd i gysylltu gyda'i gilydd tra'n parhau i godi ymwybyddiaeth o'r argyfwng bioamrywiaeth.
Dyddiad:
02/03/2021

Cynghori perchnogion anifeiliaid anwes i ymddwyn yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw

Cynghori perchnogion anifeiliaid anwes i ymddwyn yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw
Disgrifiad
Hoffai'r cyngor atgoffa perchnogion anifeiliaid anwes i ddilyn y Cod Cefn Gwlad pan fyddant allan yn cerdded, a pharchu'r tir maen nhw'n cerdded arno.
Dyddiad:
11/02/2021

Diogelu Torfaen

Diogelu Torfaen
Disgrifiad
Diogelu TorfaenDiolch i'ch ymdrechion i aros gartref, mae achosion coronafeirws yn syrthio'n raddol.Er bod hyn yn newyddion da, mae angen i'r cyfraddau ostwng hyd yn oed mwy. Bydd cyfyngiadau lefel 4 cyfnod clo yn parhau am y tair wythnos nesaf.
Dyddiad:
02/02/2021

Ar gau hyd nes hysbysir fel arall

Ar gau hyd nes hysbysir fel arall
Disgrifiad
Bydd CanolfanTreftadaeth y Byd Blaenafon, y Llyfrgell a'r Caffi Treftadaeth ar gau hyd nes hysbysir fel arall.
Dyddiad:
02/02/2021
Arddangos 1 i 10 o 164
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf