News Listing

Celf ar y Blaen yn mynd yn wyrdd ar gyfer mis Mawrth gyda chynnig pecyn crefft am ddim

Celf ar y Blaen yn mynd yn wyrdd ar gyfer mis Mawrth gyda chynnig pecyn crefft am ddim
Disgrifiad
Mae Celf ar y Blaen yn cynnig nifer gyfyngedig o 150 o becynnau crefft pypedau cysgod am ddim i'w defnyddio yn nigwyddiad rhithiol yr Awr Ddaear (Dydd Sadwrn 27 Mawrth), gan annog teuluoedd i gysylltu gyda'i gilydd tra'n parhau i godi ymwybyddiaeth o'r argyfwng bioamrywiaeth.
Dyddiad:
02/03/2021

Cynghori perchnogion anifeiliaid anwes i ymddwyn yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw

Cynghori perchnogion anifeiliaid anwes i ymddwyn yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw
Disgrifiad
Hoffai'r cyngor atgoffa perchnogion anifeiliaid anwes i ddilyn y Cod Cefn Gwlad pan fyddant allan yn cerdded, a pharchu'r tir maen nhw'n cerdded arno.
Dyddiad:
11/02/2021

Diogelu Torfaen

Diogelu Torfaen
Disgrifiad
Diogelu TorfaenDiolch i'ch ymdrechion i aros gartref, mae achosion coronafeirws yn syrthio'n raddol.Er bod hyn yn newyddion da, mae angen i'r cyfraddau ostwng hyd yn oed mwy. Bydd cyfyngiadau lefel 4 cyfnod clo yn parhau am y tair wythnos nesaf.
Dyddiad:
02/02/2021

Ar gau hyd nes hysbysir fel arall

Ar gau hyd nes hysbysir fel arall
Disgrifiad
Bydd CanolfanTreftadaeth y Byd Blaenafon, y Llyfrgell a'r Caffi Treftadaeth ar gau hyd nes hysbysir fel arall.
Dyddiad:
02/02/2021

Cyhoeddiad gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Cyhoeddiad gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae'n bleser gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon gyhoeddi y bydd y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn parhau ar agor dros y pythefnos nesaf.
Dyddiad:
05/12/2020

Amgueddfa Cymru yn dathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr 26 Tachwedd

Amgueddfa Cymru yn dathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr 26 Tachwedd
Disgrifiad
Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, mae Amgueddfa Cymru yn cynnig cyfres o weithgareddau ac yn lansio arolwg i weld sut y gallan nhw wella eu cefnogaeth i ofalwyr a gofalwyr ifanc. Bydd sesiynau 'blasu' byr ar-lein yn cynnwys gweithgareddau a digwyddiadau i ofalwyr eu trio, a chynhelir trafodaeth fyw gyda'r cyfle i glywed yn uniongyrchol gan ofalwyr o bob oed, gyda thocynnau am ddim i ddigwyddiad yn y dyfodol i bob gofalwr sy'n cymryd rhan.
Dyddiad:
25/11/2020

Siôn Corn a'i Ffrindiau: GARTREF gydag Amgueddfa Cymru

Siôn Corn a'i Ffrindiau: GARTREF gydag Amgueddfa Cymru
Disgrifiad
Eleni, mae pethau fymryn yn wahanol, a mae hwyl yr Wyl yn fwy bwysig nag erioed, gall teuluoedd ymuno â Siôn Corn, Siân Corn a'r corachod direidus am wledd o hwyl yr wyl o gynhesrwydd eu cartref!
Dyddiad:
11/11/2020

Pedair ardal yn Nhorfaen ymysg mannau gwyrdd gorau'r wlad

Pedair ardal yn Nhorfaen ymysg mannau gwyrdd gorau'r wlad
Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd. Bydd baneri'n chwifio wrth lyn cychod Cwmbrân, Llynnoedd y Garn, Parc Panteg a Pharc Pont-y-pwl i gydnabod eu cyfleusterau ardderchog i ymwelwyr, safonau amgylcheddol uchel ac ymrwymiad i gynnig gofod gwyrdd o ansawdd uchel.
Dyddiad:
25/10/2020

Gwaith Haearn Blaenafon

Gwaith Haearn Blaenafon
Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau lleol, bydd mannau tu allan Gwaith Haearn Blaenafon yn parhau ar agor DIM OND i drigolion sy'n byw yn ardal Torfaen.
Dyddiad:
09/10/2020

Cyfyngiadau coronafeirws lleol yn cael eu cyflwyno i reoli Covid-19 yn Nhorfaen

Cyfyngiadau coronafeirws lleol yn cael eu cyflwyno i reoli Covid-19 yn Nhorfaen
Disgrifiad
Coronavirus laws are being further tightened in Torfaen from 6pm Monday 28 September in response to a rising rate of Covid-19 cases in the borough and due to Torfaen's proximity to neighbouring areas where numbers are significantly higher.
Dyddiad:
30/09/2020
Arddangos 1 i 10 o 158
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf