News Listing

Byddwch yn Rhan o'r Newid – Awr Ddaear 2020

Byddwch yn Rhan o'r Newid – Awr Ddaear 2020
Disgrifiad
Cynhelir y digwyddiadau hyn, sy'n addas ar gyfer pob oedran, ym Mharc Bryn Bach, Tredegar, Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful, Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell Blaenafon a Pharc Penallta.
Dyddiad:
10/03/2020

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan
Disgrifiad
Mae pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi derbyn cyfran o £459,000 gan OLEV (Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel) i osod cyfanswm o 65 o bwyntiau gwefru cyflym mewn 34 o safleoedd.
Dyddiad:
22/01/2020

Gwybodaeth am wastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gwybodaeth am wastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Disgrifiad
Gwybodaeth am wastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Bydd rhai mân newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn digwydd yn Nhorfaen yn ystod cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.
Dyddiad:
18/12/2019

Darn o reilffordd o'r Blaenavon Iron & Steel Co.

Darn o reilffordd o'r Blaenavon Iron & Steel Co.
Disgrifiad
Anfonwyd yr ebost a'r ffotograff canlynol atom o Columbia Brydeinig, Canada
Dyddiad:
04/12/2019

Capel Bethlehem yn agor ei ddrysau unwaith eto diolch i gyfraniadau ariannol

Capel Bethlehem yn agor ei ddrysau unwaith eto diolch i gyfraniadau ariannol
Disgrifiad
Mae Rhaglen Dreftadaeth Treflun Blaenafon (THP) ar waith, ac mae'r adeilad cyntaf i fanteisio ar y cyllid wedi ei gwblhau
Dyddiad:
03/10/2019

25 mlynedd: adfer ffyniant a balchder ym Mlaenafon

25 mlynedd: adfer ffyniant a balchder ym Mlaenafon
Disgrifiad
In a new series celebrating The National Lottery's 25th Birthday, we explore how its investment in heritage has transformed six places across the UK
Dyddiad:
25/09/2019

25 mlynedd: Lleisiau o Flaenafon

25 mlynedd: Lleisiau o Flaenafon
Disgrifiad
People from Blaenavon in South Wales explain why their heritage matters and how the National Lottery has made a real difference to their community
Dyddiad:
25/09/2019

Arddangosfa newydd gan artist o Japan yn agor yn Big Pit

Arddangosfa newydd gan artist o Japan yn agor yn Big Pit
Disgrifiad
Cymharu bywyd ym mhyllau glo Cymru a Japan. Arddangosfa newydd gan artist o Japan yn agor yn Big Pit
Dyddiad:
17/09/2019

Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon i dderbyn £180,000 mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd

Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon i dderbyn £180,000 mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd
Disgrifiad
Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon i dderbyn £180,000 mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd
Dyddiad:
17/09/2019

Llwyddiant i gwmni Blaenafon Cheddar Company o Dorfaen yn sioe gaws fwyaf y byd

Llwyddiant i gwmni Blaenafon Cheddar Company o Dorfaen yn sioe gaws fwyaf y byd
Disgrifiad
Fe'i cynhaliwyd yn Nantwich, Sir Gaer ar 24ain a 25ain Gorffennaf, a chroesawodd y Gwobrau Rhyngwladol Caws a Llaeth fwy na 5,000 o geisiadau caws a llaeth o bob cwr o'r byd. Dyma'r sioe gaws fwyaf yn y byd.
Dyddiad:
21/08/2019
Arddangos 1 i 10 o 139
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf