Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
Latest news
Press Area

News Listing

CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol

CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol
Disgrifiad
CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol . Bydd baneri'n hedfan yn Llynnoedd Cychod Cwmbrân, Llynnoedd Garn, Parc Panteg a Pharc Pont-y-pwl i gydnabod eu cyfleusterau rhagorol ac ymrwymiad i ddarparu man gwyrdd o safon uchel.
Dyddiad:
17/07/2019

Roger Lewis, Llywydd newydd Amgueddfa Cymru yn ymweld â Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Roger Lewis, Llywydd newydd Amgueddfa Cymru yn ymweld â Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Disgrifiad
Daw y penodiad diweddaraf Roger Lewis fel Llywydd Amgueddfa Cymru yn dilyn gyrfa yn y maes cerddoriaeth, y cyfryngau, chwaraeon, y celfyddydau a busnes. Dros y 40 mlynedd diwethaf, roedd gan Mr Lewis swyddi gweithredol uwch yn y BBC, ITV, Classic FM, EMI, Decca a'r WRU.
Dyddiad:
05/07/2019

Gwledd Sul y Tadau yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Gwledd Sul y Tadau yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Disgrifiad
Ar Sul y Tadau 16 Mehefin,11am-4pm, bydd Big Pit yn cynnal digwyddiad arbennig iawn. Mewn partneriaeth â Blas ar Dorfaen a Cotyledon Markets, bydd dros 40 o stondinau bwyd, diod a chrefftau yn cymryd rhan yng Ngwledd Sul y Tadau.
Dyddiad:
09/06/2019

Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant a Thwristiaeth yn ymweld ag Amgueddfa Lofaol Genedlaethol y Pwll Mawr

Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant a Thwristiaeth yn ymweld ag Amgueddfa Lofaol Genedlaethol y Pwll Mawr
Disgrifiad
Mae Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru, yn safle Treftadaeth y Byd, Blaenafon, yn parhau i fod yn gyrchfan poblogaidd i ymwelwyr, ac ar ddydd Llun 13 Mai, cafodd ymweliad gan y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant a Thwristiaeth, Yr Arglwydd Elis-Thomas.
Dyddiad:
05/06/2019

Diwrnod Treftadaeth y Byd i fynd rhagddo gyda chefnogaeth trigolion – a'r Cyngor Tref

Diwrnod Treftadaeth y Byd i fynd rhagddo gyda chefnogaeth trigolion – a'r Cyngor Tref
Disgrifiad
Am y tro cyntaf yn ei hanes o bron i 20 mlynedd, mae Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon yn cael ei drefnu yn gyfan gwbl gan drigolion lleol.
Dyddiad:
10/05/2019

Rebecca Hartley yn cael ei henwebu fel Is-gadeirydd World Heritage UK

Rebecca Hartley yn cael ei henwebu fel Is-gadeirydd World Heritage UK
Disgrifiad
Ym mis Mehefin eleni, penodwyd Rebecca Hartley, Arweinydd Tîm Economi, Adnewyddu a Diwylliant gyda Chyngor Torfaen
Dyddiad:
10/05/2019

Mae ein Gwasanaeth Cwsmeriaid yn adleoli

Mae ein Gwasanaeth Cwsmeriaid yn adleoli
Disgrifiad
Mae ein Gwasanaeth Cwsmeriaid ym Mlaenafon yn adleoli ddydd Mawrth 7 Mai o'r Ganolfan Treftadaeth y Byd i'r Ganolfan Addnoddau ar Middle Coed Cae Road.
Dyddiad:
01/05/2019

Blaenavon Ironworks admission charges

Blaenavon Ironworks admission charges
Disgrifiad
This April, Blaenavon Ironworks will become a paid-entry attraction.
Dyddiad:
17/04/2019

Taith Dywys Pyllau Milfraen

Taith Dywys Pyllau Milfraen
Disgrifiad
Taith o ryw 10 km (6 milltir) ar lwybrau a all fod yn fwdlyd. Addas i blant hyn, ond ddim i'w argymell i bobl gyda symudedd cyfyngedig.
Dyddiad:
11/04/2019

Camwch i lawr i grombil y gwaith haearn a glo: a theithio drwy amser yn Safle Treftadaeth Byd Blaenafon

Camwch i lawr i grombil y gwaith haearn a glo: a theithio drwy amser yn Safle Treftadaeth Byd Blaenafon
Disgrifiad
Ydych chi erioed wedi meddwl tybed sut beth oedd byw a gweithio ym Mlaenafon yn oes Fictoria? Mae ein profiad realiti rhithwir 360° newydd sbon Teithio yn ôl mewn Amser ar Safle Treftadaeth y Byd Blae?naf?on yn ffordd ffantastig o ddarganfod sut le oedd Blaenafon yn y 19eg a'r 20fed ganrif
Dyddiad:
08/04/2019
Arddangos 1 i 10 o 309
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf