News Listing

Canolfan Treftadaeth Marchnad Nadolig

Canolfan Treftadaeth Marchnad Nadolig
Disgrifiad
Ar ddydd Sadwrn 20fed Tachwedd, bydd Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn brysur gyda stondinau dros 30 o gynhyrchwyr lleol. Bydd gan bob stondinwr anrhegion hyfryd a phethau da i chi brynu, felly galwch heibio i gael anrhegion Nadolig cynnar a chefnogwch ein cynhyrchwyr lleol.
Dyddiad:
04/11/2021

Siôn Corn a'i Ffrindiau: GARTREF gydag Amgueddfa Cymru

Siôn Corn a'i Ffrindiau: GARTREF gydag Amgueddfa Cymru
Disgrifiad
Eleni mae Amgueddfa Cymru yn cynnal digwyddiad Nadolig digidol lle gall teuluoedd fwynhau profiad Nadolig llawn hwyl o gysur eu cartref eu hunain!
Dyddiad:
21/10/2021

Blaenafon Nadolig Farchnad

Blaenafon Nadolig Farchnad
Disgrifiad
Mae Cyngor Tref Blaenafon yn falch o fedru cyhoeddi bod y Farchnad Nadolig yn dychwelyd ar gyfer 2021!
Dyddiad:
24/09/2021

Lansio Cyswllt Torfaen

Lansio Cyswllt Torfaen
Disgrifiad
Bydd rhwydwaith Cyswllt Torfaen yn cael ei lansio ar-lein ar 1 Gorffennaf 2021 ond mae'r sïon ar led ac mae dros 80 o unigolion, grwpiau a sefydliadau wedi cofrestru eisoes ac mae dros 20 o weithgareddau wedi cael eu rhestru.Mae trigolion a grwpiau cymunedol yn cael eu hannog nawr i ymweld â'r safle ac ymuno yn y lansiad i weld beth sydd gan Gyswllt Torfaen i'w gynnig a chanfod sut mae cymunedau eraill ledled Nghymru yn gwneud i hyn weithio iddyn nhw.
Dyddiad:
30/06/2021

Wythnos Natur Cymru

Wythnos Natur Cymru
Disgrifiad
Eleni mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru'n gofyn i'r cyhoedd chwilio, canfod a rhannu eu storïau natur a'u profiadau yn ystod Wythnos Natur Cymru (29 Mai – 6 Mehefin).
Dyddiad:
29/05/2021

Cynlluniwch eich ymweliad ymlaen llaw

Cynlluniwch eich ymweliad ymlaen llaw
Disgrifiad
Rydym ni yn ôl ac yn edrych ymlaen at eich croesawu (gan gadw pellter cymdeithasol, wrth gwrs), a dyna pam ein bod wedi creu ein canllaw ein hunain ar gadw'n ddiogel!
Dyddiad:
26/05/2021

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon
Disgrifiad
O ddydd Mawrth 18 Mai, bydd y Caffi Treftadaeth yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon yn dechrau croesawu cwsmeriaid i mewn i'r adeilad, gydag arddangosfa'r Ganolfan Treftadaeth y Byd, y siop a'r Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid yn ailagor hefyd.
Dyddiad:
18/05/2021

Mae Cyngor Torfaen yn dathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Mae Cyngor Torfaen yn dathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
Disgrifiad
Dydd Llun 10 Mai 2021, yn nodi lansio Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, wythnos genedlaethol y DU i gynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl. I gael rhagor o wybodaeth ewch i mentalhealth.org.uk/mhaw neu ymunwch â'r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #CysylltuGydaNatur a #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl
Dyddiad:
11/05/2021

Dyn ni'n agored ac edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl!

Dyn ni'n agored ac edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl!
Disgrifiad
Mae'r Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn agor. Croeso yn ol!
Dyddiad:
04/05/2021

Bydd Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn ailagor 4 Mai

Bydd Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn ailagor 4 Mai
Disgrifiad
Bydd Siop Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon, y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn ailagor ar ddydd Mawrth 4ydd Mai. Bydd mannau'r arddangosfa ar gau tan yr hysbysir yn wahanol
Dyddiad:
20/04/2021
Arddangos 1 i 10 o 171
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf