News Listing

Datganaid Pwll Mawr – Ymweld

Datganaid Pwll Mawr – Ymweld
Disgrifiad
Am y tro, bydd Pwll Mawr yn agor bedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Mawrth, Mercher, Gwener a Sadwrn.
Dyddiad:
22/09/2020

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn raddol

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn raddol
Disgrifiad
Bydd y cyfleusterau yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor yn raddol o ddechrau mis Medi.Bydd y Caffi Treftadaeth yn ailagor i gwsmeriaid ddydd Mawrth 1 Medi, tra bydd arddangosfa Canolfan Treftadaeth y Byd, y siop anrhegion a'r Ganolfan Croeso yn ailagor ddydd Mawrth 8 Medi.
Dyddiad:
25/08/2020

Mae'r Caffi Canolfan Dreftadaeth y Byd yn ailagor

Mae'r Caffi Canolfan Dreftadaeth y Byd yn ailagor
Disgrifiad
The Heritage Café, located in the Blaenavon World Heritage Centre, is looking forward to welcoming back their customers. The Café is reopening on Tuesday 1st September from 10am
Dyddiad:
24/08/2020

Rheilffordd Treftadaeth yn ail-agor dydd Sadwrn 29 Awst

Rheilffordd Treftadaeth yn ail-agor dydd Sadwrn 29 Awst
Disgrifiad
Mae Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon yn gyffrous i gyhoeddi bod tocynnau ar werth nawr! Ymunwch â nhw i groesawu stêm yn ei ôl i Flaenafon wedi wyth mis hir!
Dyddiad:
13/08/2020

Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Flaenafon a Pont-y-pwl

Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Flaenafon a Pont-y-pwl
Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth 'Cais a Chasglu'. O ddydd Llun 17eg Awst, bydd y gwasanaeth llwyddiannus sydd wedi bod yn gweithredu o Lyfrgell Cwmbrân yn cael ei ymestyn i Lyfrgelloedd Pont-y-pwl a Blaenafon i'w gwneud hi'n haws fyth i drigolion wneud cais am a benthyg llyfrau.
Dyddiad:
04/08/2020

Dyddiadau ailagor arfaethedig ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff

Dyddiadau ailagor arfaethedig ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff
Disgrifiad
Gwaith Haearn Blaenafon ailagor dydd Mercher 5 Awst. Bydd ein safle archebu ar-lein newydd yn mynd yn fyw pan fydd ein safleoedd yn dechrau ailagor, gan alluogi i aelodau Cadw ac ymwelwyr cyffredinol brynu neu gadw tocynnau mynediad i safle.
Dyddiad:
29/07/2020

Ailagor amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn raddol

Ailagor amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn raddol
Disgrifiad
Bydd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru yn ail agor ar y 1af o Fedi.Rhaid i bob ymwelydd archebu eu hymweliad am ddim ymlaen llaw, ar-lein. Rydym yn gofyn hefyd i ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld er lles staff ac ymwelwyr.
Dyddiad:
28/07/2020

Amgueddfa Genedlaethol Cymru Datganiad Ynghylch Ailagor

Amgueddfa Genedlaethol Cymru Datganiad Ynghylch Ailagor
Disgrifiad
Big Pit i ailagor o 1 Medi. Bydd mynediad am ddim, bydd gofyn i ymwelwyr archebu ymweliad ymlaen llaw er mwyn osgoi cael eu siomi.
Dyddiad:
23/07/2020

Byddwch yn Rhan o'r Newid – Awr Ddaear 2020

Byddwch yn Rhan o'r Newid – Awr Ddaear 2020
Disgrifiad
Cynhelir y digwyddiadau hyn, sy'n addas ar gyfer pob oedran, ym Mharc Bryn Bach, Tredegar, Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful, Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell Blaenafon a Pharc Penallta.
Dyddiad:
10/03/2020

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan
Disgrifiad
Mae pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi derbyn cyfran o £459,000 gan OLEV (Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel) i osod cyfanswm o 65 o bwyntiau gwefru cyflym mewn 34 o safleoedd.
Dyddiad:
22/01/2020
Arddangos 1 i 10 o 147
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf