News Listing

Rheilffordd Treftadaeth yn ail-agor dydd Sadwrn 29 Awst

Rheilffordd Treftadaeth yn ail-agor dydd Sadwrn 29 Awst
Disgrifiad
Mae Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon yn gyffrous i gyhoeddi bod tocynnau ar werth nawr! Ymunwch â nhw i groesawu stêm yn ei ôl i Flaenafon wedi wyth mis hir!
Dyddiad:
13/08/2020

Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Flaenafon a Pont-y-pwl

Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Flaenafon a Pont-y-pwl
Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth 'Cais a Chasglu'. O ddydd Llun 17eg Awst, bydd y gwasanaeth llwyddiannus sydd wedi bod yn gweithredu o Lyfrgell Cwmbrân yn cael ei ymestyn i Lyfrgelloedd Pont-y-pwl a Blaenafon i'w gwneud hi'n haws fyth i drigolion wneud cais am a benthyg llyfrau.
Dyddiad:
04/08/2020

Dyddiadau ailagor arfaethedig ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff

Dyddiadau ailagor arfaethedig ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff
Disgrifiad
Gwaith Haearn Blaenafon ailagor dydd Mercher 5 Awst. Bydd ein safle archebu ar-lein newydd yn mynd yn fyw pan fydd ein safleoedd yn dechrau ailagor, gan alluogi i aelodau Cadw ac ymwelwyr cyffredinol brynu neu gadw tocynnau mynediad i safle.
Dyddiad:
29/07/2020

Ailagor amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn raddol

Ailagor amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn raddol
Disgrifiad
Bydd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru yn ail agor ar y 1af o Fedi.Rhaid i bob ymwelydd archebu eu hymweliad am ddim ymlaen llaw, ar-lein. Rydym yn gofyn hefyd i ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld er lles staff ac ymwelwyr.
Dyddiad:
28/07/2020

Amgueddfa Genedlaethol Cymru Datganiad Ynghylch Ailagor

Amgueddfa Genedlaethol Cymru Datganiad Ynghylch Ailagor
Disgrifiad
Big Pit i ailagor o 1 Medi. Bydd mynediad am ddim, bydd gofyn i ymwelwyr archebu ymweliad ymlaen llaw er mwyn osgoi cael eu siomi.
Dyddiad:
23/07/2020

Byddwch yn Rhan o'r Newid – Awr Ddaear 2020

Byddwch yn Rhan o'r Newid – Awr Ddaear 2020
Disgrifiad
Cynhelir y digwyddiadau hyn, sy'n addas ar gyfer pob oedran, ym Mharc Bryn Bach, Tredegar, Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful, Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell Blaenafon a Pharc Penallta.
Dyddiad:
10/03/2020

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan
Disgrifiad
Mae pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi derbyn cyfran o £459,000 gan OLEV (Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel) i osod cyfanswm o 65 o bwyntiau gwefru cyflym mewn 34 o safleoedd.
Dyddiad:
22/01/2020

Gwybodaeth am wastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gwybodaeth am wastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Disgrifiad
Gwybodaeth am wastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Bydd rhai mân newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn digwydd yn Nhorfaen yn ystod cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.
Dyddiad:
18/12/2019

Darn o reilffordd o'r Blaenavon Iron & Steel Co.

Darn o reilffordd o'r Blaenavon Iron & Steel Co.
Disgrifiad
Anfonwyd yr ebost a'r ffotograff canlynol atom o Columbia Brydeinig, Canada
Dyddiad:
04/12/2019

Capel Bethlehem yn agor ei ddrysau unwaith eto diolch i gyfraniadau ariannol

Capel Bethlehem yn agor ei ddrysau unwaith eto diolch i gyfraniadau ariannol
Disgrifiad
Mae Rhaglen Dreftadaeth Treflun Blaenafon (THP) ar waith, ac mae'r adeilad cyntaf i fanteisio ar y cyllid wedi ei gwblhau
Dyddiad:
03/10/2019
Arddangos 11 i 20 o 154
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf