News Listing

Amgueddfa Dros Nos - Amgueddfa Cymru

Amgueddfa Dros Nos - Amgueddfa Cymru
Disgrifiad
Amgueddfa Cymru Amgueddfa Dros Nos – Byd Natur Gartref 22 – 23 Mai 2021. TOCYNNAU CYNNIG CYNNAR:Ar werth: 11yb, Dydd Mawrth 13 Ebrill
Dyddiad:
13/04/2021

Ail-agor Llyfrgelloedd Torfaen yn raddol o ddydd Mawrth 6 Ebrill

Ail-agor Llyfrgelloedd Torfaen yn raddol o ddydd Mawrth 6 Ebrill
Disgrifiad
O ddydd Mawrth 6ed Ebrill, bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth Cais a Chasglu i bob un o'r tair llyfrgell yn y fwrdeistref. Bydd aelodau'r llyfrgell hefyd yn gallu trefnu sesiynau cyfrifiadur 30 munud ym mhob llyfrgell.
Dyddiad:
30/03/2021

Mannau gwefru cerbydau trydan newydd wedi'u gosod ar draws Gwent.

Mannau gwefru cerbydau trydan newydd wedi'u gosod ar draws Gwent.
Disgrifiad
Mae 62 uned gwefru cerbydau trydan cyflym deuol 22kW wedi'u gosod mewn 34 safle ar draws Gwent. I chwilio am fannau gwefru, defnyddiwch Zap Map.
Dyddiad:
09/03/2021

Celf ar y Blaen yn mynd yn wyrdd ar gyfer mis Mawrth gyda chynnig pecyn crefft am ddim

Celf ar y Blaen yn mynd yn wyrdd ar gyfer mis Mawrth gyda chynnig pecyn crefft am ddim
Disgrifiad
Mae Celf ar y Blaen yn cynnig nifer gyfyngedig o 150 o becynnau crefft pypedau cysgod am ddim i'w defnyddio yn nigwyddiad rhithiol yr Awr Ddaear (Dydd Sadwrn 27 Mawrth), gan annog teuluoedd i gysylltu gyda'i gilydd tra'n parhau i godi ymwybyddiaeth o'r argyfwng bioamrywiaeth.
Dyddiad:
02/03/2021

Cynghori perchnogion anifeiliaid anwes i ymddwyn yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw

Cynghori perchnogion anifeiliaid anwes i ymddwyn yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw
Disgrifiad
Hoffai'r cyngor atgoffa perchnogion anifeiliaid anwes i ddilyn y Cod Cefn Gwlad pan fyddant allan yn cerdded, a pharchu'r tir maen nhw'n cerdded arno.
Dyddiad:
11/02/2021

Diogelu Torfaen

Diogelu Torfaen
Disgrifiad
Diogelu TorfaenDiolch i'ch ymdrechion i aros gartref, mae achosion coronafeirws yn syrthio'n raddol.Er bod hyn yn newyddion da, mae angen i'r cyfraddau ostwng hyd yn oed mwy. Bydd cyfyngiadau lefel 4 cyfnod clo yn parhau am y tair wythnos nesaf.
Dyddiad:
02/02/2021

Ar gau hyd nes hysbysir fel arall

Ar gau hyd nes hysbysir fel arall
Disgrifiad
Bydd CanolfanTreftadaeth y Byd Blaenafon, y Llyfrgell a'r Caffi Treftadaeth ar gau hyd nes hysbysir fel arall.
Dyddiad:
02/02/2021

Cyhoeddiad gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Cyhoeddiad gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae'n bleser gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon gyhoeddi y bydd y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn parhau ar agor dros y pythefnos nesaf.
Dyddiad:
05/12/2020

Amgueddfa Cymru yn dathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr 26 Tachwedd

Amgueddfa Cymru yn dathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr 26 Tachwedd
Disgrifiad
Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, mae Amgueddfa Cymru yn cynnig cyfres o weithgareddau ac yn lansio arolwg i weld sut y gallan nhw wella eu cefnogaeth i ofalwyr a gofalwyr ifanc. Bydd sesiynau 'blasu' byr ar-lein yn cynnwys gweithgareddau a digwyddiadau i ofalwyr eu trio, a chynhelir trafodaeth fyw gyda'r cyfle i glywed yn uniongyrchol gan ofalwyr o bob oed, gyda thocynnau am ddim i ddigwyddiad yn y dyfodol i bob gofalwr sy'n cymryd rhan.
Dyddiad:
25/11/2020

Siôn Corn a'i Ffrindiau: GARTREF gydag Amgueddfa Cymru

Siôn Corn a'i Ffrindiau: GARTREF gydag Amgueddfa Cymru
Disgrifiad
Eleni, mae pethau fymryn yn wahanol, a mae hwyl yr Wyl yn fwy bwysig nag erioed, gall teuluoedd ymuno â Siôn Corn, Siân Corn a'r corachod direidus am wledd o hwyl yr wyl o gynhesrwydd eu cartref!
Dyddiad:
11/11/2020
Arddangos 11 i 20 o 171
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf