News Listing

Pedair ardal yn Nhorfaen ymysg mannau gwyrdd gorau'r wlad

Pedair ardal yn Nhorfaen ymysg mannau gwyrdd gorau'r wlad
Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd. Bydd baneri'n chwifio wrth lyn cychod Cwmbrân, Llynnoedd y Garn, Parc Panteg a Pharc Pont-y-pwl i gydnabod eu cyfleusterau ardderchog i ymwelwyr, safonau amgylcheddol uchel ac ymrwymiad i gynnig gofod gwyrdd o ansawdd uchel.
Dyddiad:
25/10/2020

Gwaith Haearn Blaenafon

Gwaith Haearn Blaenafon
Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau lleol, bydd mannau tu allan Gwaith Haearn Blaenafon yn parhau ar agor DIM OND i drigolion sy'n byw yn ardal Torfaen.
Dyddiad:
09/10/2020

Cyfyngiadau coronafeirws lleol yn cael eu cyflwyno i reoli Covid-19 yn Nhorfaen

Cyfyngiadau coronafeirws lleol yn cael eu cyflwyno i reoli Covid-19 yn Nhorfaen
Disgrifiad
Coronavirus laws are being further tightened in Torfaen from 6pm Monday 28 September in response to a rising rate of Covid-19 cases in the borough and due to Torfaen's proximity to neighbouring areas where numbers are significantly higher.
Dyddiad:
30/09/2020

Glwb Camera Blaenafon cystadleuaeth ffotograffiaeth

Glwb Camera Blaenafon cystadleuaeth ffotograffiaeth
Disgrifiad
Dyma'r pum cais yn ein cystadleuaeth ffotograffiaeth a gafodd gymeradwyaeth uchel gan y beirniaid
Dyddiad:
24/09/2020

Datganaid Pwll Mawr – Ymweld

Datganaid Pwll Mawr – Ymweld
Disgrifiad
Am y tro, bydd Pwll Mawr yn agor bedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Mawrth, Mercher, Gwener a Sadwrn.
Dyddiad:
22/09/2020

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn raddol

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn raddol
Disgrifiad
Bydd y cyfleusterau yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor yn raddol o ddechrau mis Medi.Bydd y Caffi Treftadaeth yn ailagor i gwsmeriaid ddydd Mawrth 1 Medi, tra bydd arddangosfa Canolfan Treftadaeth y Byd, y siop anrhegion a'r Ganolfan Croeso yn ailagor ddydd Mawrth 8 Medi.
Dyddiad:
25/08/2020

Mae'r Caffi Canolfan Dreftadaeth y Byd yn ailagor

Mae'r Caffi Canolfan Dreftadaeth y Byd yn ailagor
Disgrifiad
The Heritage Café, located in the Blaenavon World Heritage Centre, is looking forward to welcoming back their customers. The Café is reopening on Tuesday 1st September from 10am
Dyddiad:
24/08/2020

Rheilffordd Treftadaeth yn ail-agor dydd Sadwrn 29 Awst

Rheilffordd Treftadaeth yn ail-agor dydd Sadwrn 29 Awst
Disgrifiad
Mae Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon yn gyffrous i gyhoeddi bod tocynnau ar werth nawr! Ymunwch â nhw i groesawu stêm yn ei ôl i Flaenafon wedi wyth mis hir!
Dyddiad:
13/08/2020

Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Flaenafon a Pont-y-pwl

Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Flaenafon a Pont-y-pwl
Disgrifiad
Torfaen Libraries is extending its 'Request & Collect' service. From Monday 17th August, the successful service which has been operating from Cwmbran Library will be extended to Pontypool and Blaenavon Libraries to make it even easier for residents to request and borrow books.
Dyddiad:
04/08/2020

Dyddiadau ailagor arfaethedig ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff

Dyddiadau ailagor arfaethedig ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff
Disgrifiad
Gwaith Haearn Blaenafon ailagor dydd Mercher 5 Awst. Bydd ein safle archebu ar-lein newydd yn mynd yn fyw pan fydd ein safleoedd yn dechrau ailagor, gan alluogi i aelodau Cadw ac ymwelwyr cyffredinol brynu neu gadw tocynnau mynediad i safle.
Dyddiad:
29/07/2020
Arddangos 21 i 30 o 171
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf