News Listing

25 mlynedd: adfer ffyniant a balchder ym Mlaenafon

25 mlynedd: adfer ffyniant a balchder ym Mlaenafon
Disgrifiad
In a new series celebrating The National Lottery's 25th Birthday, we explore how its investment in heritage has transformed six places across the UK
Dyddiad:
25/09/2019

25 mlynedd: Lleisiau o Flaenafon

25 mlynedd: Lleisiau o Flaenafon
Disgrifiad
People from Blaenavon in South Wales explain why their heritage matters and how the National Lottery has made a real difference to their community
Dyddiad:
25/09/2019

Arddangosfa newydd gan artist o Japan yn agor yn Big Pit

Arddangosfa newydd gan artist o Japan yn agor yn Big Pit
Disgrifiad
Cymharu bywyd ym mhyllau glo Cymru a Japan. Arddangosfa newydd gan artist o Japan yn agor yn Big Pit
Dyddiad:
17/09/2019

Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon i dderbyn £180,000 mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd

Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon i dderbyn £180,000 mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd
Disgrifiad
Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon i dderbyn £180,000 mewn cyllid Tasglu'r Cymoedd
Dyddiad:
17/09/2019

Llwyddiant i gwmni Blaenafon Cheddar Company o Dorfaen yn sioe gaws fwyaf y byd

Llwyddiant i gwmni Blaenafon Cheddar Company o Dorfaen yn sioe gaws fwyaf y byd
Disgrifiad
Fe'i cynhaliwyd yn Nantwich, Sir Gaer ar 24ain a 25ain Gorffennaf, a chroesawodd y Gwobrau Rhyngwladol Caws a Llaeth fwy na 5,000 o geisiadau caws a llaeth o bob cwr o'r byd. Dyma'r sioe gaws fwyaf yn y byd.
Dyddiad:
21/08/2019

Siop grefftau Blaenafon ar y rhestr fer i ennill gwobr yn yr 'Oscars of Retail'

Siop grefftau Blaenafon ar y rhestr fer i ennill gwobr yn yr 'Oscars of Retail'
Disgrifiad
Yn ôl y South Wales Argus, mae Artie Craftie wedi ei enwebu ac nawr ar y rhestr fer yng Ngwobrau'r Diwydiant Manwerthu Gwerthwr Swyddfa Bost Annibynnol y flwyddyn, ar gyfer swyddfa bost o fewn y siop grefftau.
Dyddiad:
21/08/2019

Diwrnod Treftadaeth y Byd i fynd rhagddo gyda chefnogaeth trigolion – a'r Cyngor Tref

Diwrnod Treftadaeth y Byd i fynd rhagddo gyda chefnogaeth trigolion – a'r Cyngor Tref
Disgrifiad
For the first time in its almost 20-year history, Blaenavon World Heritage Day is being organised entirely by local residents.
Dyddiad:
21/08/2019

Ydych chi awydd bod yn hyrwyddwr amgylcheddol?

Ydych chi awydd bod yn hyrwyddwr amgylcheddol?
Disgrifiad
Os ydych chi am gael profiad ymarferol o helpu'r amgylchedd gyda chyfle i gwrdd â ffrindiau newydd, yna mae gennym y grwp i chi. Mae grwp Torfaen: Glanach Gwyrddach yn gweithio gyda'i gilydd i gasglu sbwriel ar hyd a lled y fwrdeistref a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau fel Cadw Cymru'n Daclus.
Dyddiad:
07/08/2019

Fideo YouTube yn dangos hanes a threftadaeth Blaenafon

Disgrifiad
The first in a series of powerful exhibitions has been created by young people of Blaenavon to showcase its' history and heritage
Dyddiad:
26/07/2019

CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol

CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol
Disgrifiad
CBS Torfaen yn ennill Gwobr Baner Werdd ryngwladol . Bydd baneri'n hedfan yn Llynnoedd Cychod Cwmbrân, Llynnoedd Garn, Parc Panteg a Pharc Pont-y-pwl i gydnabod eu cyfleusterau rhagorol ac ymrwymiad i ddarparu man gwyrdd o safon uchel.
Dyddiad:
17/07/2019
Arddangos 21 i 30 o 154
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf