Newyddion Treftadaeth

Front Cover of Issue 7 of the Heritage News Newsletter produced Winter 2008

Rhifyn 27 - Gaeaf 2018

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 27 yma, yn cynnwys:

 • Da iawn Kieran!
 • Y Diweddaraf oGapel Bethlehem
 • Digwyddiadau Nesaf

Rhifyn 26 - Haf 2018

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 26 yma, yn cynnwys:

 • Dawns ar y Mynydd - 21 Gorffennaf 2018
 • Dyfeiswyr Direidi, Sialens Ddarllen yr Haf 2018!
 • Digwyddiadau sydd i ddod

Rhifyn 25 - Gaeaf 2017

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 25 yma, yn cynnwys:

 • Diwrnod Ymgysylltu Cymunedol Ysgol Gynradd Wirfoddol Treftadaeth Blaenafon
 • ‘Beth Sy’ ‘mlaen yn Neuadd y Gweithwyr?
 • Digwyddiadau sydd i ddod

Rhifyn 24 - Haf 2017

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 24 yma, yn cynnwys:

 • Cynllun Rheoli Newydd i Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon
 • Newyddion Capel Bethlehem
 • Digwyddiadau sydd i ddod

Rhifyn 23 - Gaeaf 2016

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 23 yma, yn cynnwys:

 • Y Diweddaraf o Gapel Bethlehem
 • Cymuned yn Uno i Achub Plasty Hanesyddol
 • Digwyddiadau sydd i ddod

Rhifyn 22 - Haf 2016

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 22 yma, yn cynnwys:

 • Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Cymru
 • Galw ar wirfoddolwyr i lanhau mynwentydd hanesyddol Blaenafon
 • Digwyddiadau i ddod

Rhifyn 21 - Gaeaf 2015

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 21 yma, yn cynnwys:

 • Un o ddisgynyddion yr Haearnfeistri yn ymweld â Blaenafon
 • Gosod sinema ddigidol Blaenafon
 • Digwyddiadau i ddod
 • Coming events

Rhifyn 20 - Haf 2015

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 20 yma, yn cynnwys:

 • Cymhennu Blaenafon
 • Amgueddfa Blaenafon yn parhau i symud
 • Suliau Haf

Rhifyn 19 - Gaeaf 2014

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 19 yma, yn cynnwys:

 • Barwnes yn annerch Partneriaeth Blaenafon
 • Amgueddfa’n Datgelu Hanesion Rhyfel Blaenafon
 • Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Cymru

Rhifyn 18 - Haf 2014

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 18 yma, yn cynnwys:

 • Cofio Alexander Cordell
 • Newyddion y rheilffordd
 • Hanesion rhyfel Blaenafon

Rhifyn 17 - Gaeaf 2013

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 17 yma, yn cynnwys:

 • Archwilio i Hanes Meddygol Blaenafon
 • Y Nadolig yn y Gwaith Haearn
 • Countryfile ym Mlaenafon

Rhifyn 16 - Haf 2013

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 16 yma, yn cynnwys:

 • Pen-blwydd Hapus Pwll Mawr!
 • Meithrin Dyfodol Digidol o Orffennol Diwydiannol
 • Adfer Pont Haearn

Rhifyn 15 - Gaeaf 2012

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 15 yma, yn cynnwys:

 • Canllaw i Waith Haearn Blaenafon
 • Estynnwch am Eich ‘Sgidiau Cerdded!
 • Y Cynghorydd Neil Lewis MBE (1945 - 2012)

Rhifyn 14 - Haf 2012

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 14 yma, yn cynnwys:

 • Gŵyl Treftadaeth y Byd 2012
 • Parcmyn Gwirfoddol yn clocio 3000 o oriau!
 • Penwythnos Treftadaeth y Byd Saltaire

Rhifyn 13 - Gaeaf 2011

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 13 yma, yn cynnwys:

 • Achub Pont Hanesyddol
 • Archwilio Gorffennol Digidol Blaenafon
 • Dechreuad Ffres!

Rhifyn 12 - Haf 2011

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 12 yma, yn cynnwys:

 • Blaenafon yn Edrych Tua’r Dyfodol
 • Tirweddau Angof: Cwrdd â’r Tîm
 • Gwirfoddolwyr Yn Dod i’r Adwy!

Rhifyn 11 - Gaeaf 2010

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 11 yma, yn cynnwys:

 • Blaenafon yn Dathlu Degawd o Statws STB
 • Tirweddau Angof: Mae’r Gwaith Wedi Dechrau
 • Merlod Pwll Glo Haearn Bwrw

Rhifyn 10 - Haf 2010

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 10 yma, yn cynnwys:

 • Ffair Wledig Llynnoedd y Garn
 • Dod drwy’r Storm
 • Nid Angof Mwyach!

Rhifyn 9 - Gaeaf 2009

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 9 yma, yn cynnwys:

 • Bwrw golwg nôl dros 2009
 • Mae’r Llanw’n Troi
 • Diogelu ein Treftadaeth

Rhifyn 8 - Haf 2009

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 8 yma, yn cynnwys:

 • Ffair Wledig Llynnoedd y Garn
 • Blwyddyn brysur i Bwll Mawr
 • Carreg filltir Lwyddiannus i’r Ganolfan Dreftadaeth

Rhifyn 7 – Gaeaf 2008

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 7 yma, yn cynnwys:

 • Grant o £1.6m gan GTL ar gyfer Tirweddau Angof
 • Canolfan Treftadaeth y Byd yn agor
 • Pen-blwydd Pwll Mawr a’r Rheilffordd Dreftadaeth yn 25ain!

Rhifyn 6 – Gaeaf 2007

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 6 yma, yn cynnwys:

 • System unffordd ar Heol Lydan
 • Parcmyn gwirfoddol
 • Belgrade yn clywed am Flaenafon

Rhifyn 5 – Haf 2007

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 5 yma, yn cynnwys:

 • Cyfres deledu Landmark yn dod i Flaenafon
 • Lansio Llwybr Tomen Coety
 • Gweithwyr Pwylaidd ac Ewropeaidd ym mhyllau glo Cymru

Rhifyn 4 – Gaeaf 2006

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 4 yma, yn cynnwys:

 • Blaenafon yn ennill gwobr dylunio arobryn
 • System Ogof Draenen o dan Blaenafon
 • Siop Gaws i agor ym Mlaenafon

Rhifyn 3 – Mehefin 2006

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 3 yma, yn cynnwys:

 • Cynllun ar gyfer Canolfan Treftadaeth y Byd Gyntaf yn y DU
 • Gwobr Gulbenkian i Bwll Mawr
 • Ailwampio bythynnod y gweithwyr yn Stack Square

Rhifyn 2 – Ionawr 2006

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 2 yma, yn cynnwys:

 • Gwelliannau gwerth £1.7m i feysydd parcio Blaenafon
 • Grantiau Gwella Eiddo
 • Y Nadolig ym Mlaenafon

Rhifyn 1 – Mai 2005

Lawr lwythwch gopi o Rifyn 1 yma, yn cynnwys:

 • Deucanmlwyddiant Eglwys San Pedr
 • Gwŷl Tref Lyfrau Blaenafon
 • Blaenafon y Dyfodol