Tanysgrifio i'n E-gylchlythyr

Byddwn yn anfon atoch:

  • Newyddion a Digwyddiadau am Safle Treftadaeth y byd Blaenafon
  • Gwasanaethau Twristiaeth, cynnyrch a chyfleoedd sy'n gysylltiedig â Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon
  • Gwahoddiadau i gymryd rhan mewn ymchwil sy'n gysylltiedig â thwristiaeth yn ymwneud â Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon
  • Newyddion cysylltiedig wedi'i fetio a ddarparwyd i ni gan sefydliadau a busnesau eraill y gellir eu rhannu am Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon

Mae'r cyfathrebiadau hyn yn gwbl rad ac am ddim a chânt eu hanfon yn electronig. Byddwch bob amser yn cael y cyfle i wrthod eu derbyn. Gallwch weld ein Hysbysiad Preifatrwydd yma.